The next test will be.....


The next test will be Friday יום שישי י"ט חשון

דרשו בכולל Is not applicable in Europe